zoetie: dé body en beauty-portaalsite van België & Nederland
SITEMAP LINKS CONTACT
Best4Kids houten speelgoed webwinkel

afslanken
Beauty
celebrities
culinair
decoratie
Film
geneeskunde
gezondheid
Kinderen
lifestyle
Make-up
mode
Muziek
ontspanning
reizen
relaties
romantiek
wonen


Linkpartners:
Beveiliging van woning
Verstopping voorkomen

De weg van ons afvalwater

De weg van ons afvalwater

Elke vlaming gebruikt thuis gemiddeld 110 liter water per dag. dit vervulde water gaat via de riolering terug naar een zuiveringsinstallatie vooraleer het geloosd kan worden in de beken en rivieren.  Bij de zuivering van het gebruikte drinkwater zijn heel wat partners betrokken: de vlaamse waterzuiveringsmaatschappij aquafin, de gemeenten, rioleringsintercommunales en drinkwatermaatschappijen zoals het VMW

Zuivering begint thuis
Ons huishoudelijk afvalwater gaat via de gemeentelijke riolering naar een afvalwatercollector, die het afvoert naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Tot voor kort kwam ook het regenwater in die riolering terecht.  Meer en meer bestaat de straatriolering echter uit een gescheiden stelsel: het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie, het regenwater wordt afgevoerd naar grachten en beken.  Dat komt het rendement van de zuiveringsinstallaties ten goede: zij werken het best met geconcentreerd afvalwater.
Bij nieuwe of verbouwde woningen is het bovendien verplicht om het regenwater in een regenput op te vangen.  Dat regenwater kan u gebruiken om de auto te poetsen, het toilet door te spoelen, de planten water te geven, ...
 
Diertjes zuiveren het afvalwater
In een zuiveringsinstallatie wordt eerst het grof avfval zoals takjes, bladeren en zwerfvuil uit het water verwijderd.  Het afvalwater wordt daarna vermengd met levend slib.  Dat is een slijmerige vloeistof van microscopische kleine diertjes.  Zij zorgen voor de afbraak van het afval in het water.  Uiteindelijk bezinkt het slib naar de bodem, het water is nu voldoende zuiver en kan naar een nabijgelegen rivier stromen. 
Het gezuiverde afvalwater is geen drinkwater.  Het kan wel hergebrukt worden bijvoorbeeld als koelwater in de industrie.
 
Partners in integraal waterbeheer
Vanaf 2005 hebben de drinkwatermaatschappijen een bijzondere taak bij het beheer van het afvalwater: ze zijn niet langer enkel verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening maar moeten ook instaan voor het afvoeren en zuiveren van het geleverde water.  Ze werken daartoe samen met de gemeenten, intercommunales en Aquafin.
Dit heeft ook een invloed op de waterfactuur.  Vanaf begin 2005 worden alle waterkosten op 1 factuur samengebracht.  De waterfactuur vermeldt niet enkel het verbruikte drinkwater, maar ook de bijdrage in de kosten voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater. 
 
Aquafin
Om in versneld temo werk te maken van de afvalwaterzuivering, riep de Vlaamse overheid in 1990 Aquafin in het leven.  Vlaanderen zuiverde toen amper één derde van het huishoudelijke afvalwater.  De rest belandde ongezuiverd in grachten en waterlopen.  Aquafin bouwt en beheert waterzuiveringsintallaties, en legt collectoren aan om het afvalwater te verzamelen.  Aquafin is verantwoordelijk voor zo'n 200 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 870 pompstations en 3927 km leidingen.


 
De gemeenten
Een gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de straatriolering.  In de praktijk dragen meer en meer gemeenten het beheer van die riolering over aan de drinkwatermaatschappijen.  Gemeenten kunnen zich ook verenigen in zogenaamte rioleringsintercomunales, zo sloten 23 gemeenten uit Vlaams-Brabant zich aan bij de rioleringsintercommunale Riobra, die op haar beurt samenwerkt met de VMW.  De VMW biedt voor het gemeentelijk rioolbeheer ook met Aquafin een gezamenlijk dienstenpakket aan.  Sinds 1996 moeten de gemeenten bij de aanleg van nieuwe rioleringen het regenwater en het afvalwater gescheiden afvoeren.  Ze krijgen daarvoor subsidies van de Vlaamse overheid. 
 
De VMW
De VMW speelt een belangrijke rol in het gehele waterbeheer.  Naast de klassieke levering van drinkwater, heeft het drinkwaterbedrijf nu ook de verantwoordelijkeheid voor het inzamelen van het afvalwater, en het afvoeren ervan naar de zuiveringsinstallaties.  Belangrijke partners daarvoor zijn de gemeenten, intercommunales en Aquafin.  De VMW kan in opdracht van gemeenten en intercommunales ook instaan voor de uitvoering en het onderhoud van rioolaansluitingen.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt de kwaliteit van ons oppervlaktewater op de voet.  De VMM-metingen tonen aan dat de waterkwaliteit erop vooruit gaat.  De zuiveringsgraad verdubbelde van 30% in 1990 tot 63% begin 2005.  Intussen is 85% van de bevolking op de riolering aangesloten.  De rivieren krijgen steeds minder afvalwater te verwerken en dat is prima voor de fauna en flora.  Vooral het visbestand is toegenomen.
De Vlaamse Milieumaatschappij maakt ook investeringsprogramma's voor de waterzuivering in Vlaanderen en ziet toe op de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur.

Zie ook volgende artikels:

Water brengt leven in de tuin
Interieur trends
Eco-wagen
kleur en design
Recente zoekopdrachten:
weg van ons afvalwater | de weg die ons afvalwater | de weg van rivier naar drinkwater%5C | afvalstoffen rivieren vlaanderen | de weg van het afvalwater | straatriolering | de weg van ons afvalwater |
Fringe bikini dé trend voor de zomer 2013 - Medicijnen zonder voorschrift - OTC-medicijnen -