zoetie: dé body en beauty-portaalsite van België & Nederland
SITEMAP LINKS CONTACT
Best4Kids houten speelgoed webwinkel

afslanken
Beauty
celebrities
culinair
decoratie
Film
geneeskunde
gezondheid
Kinderen
lifestyle
Make-up
mode
Muziek
ontspanning
reizen
relaties
romantiek
wonen


Linkpartners:
Beveiliging van woning
Verstopping voorkomen

De yoga-darsana van Patanjali in een notendop

De yoga-darsana van Patanjali in een notendop

Sedert enkele decennia wordt het Westen letterlijk overspoeld door Oosterse wijsheid in 't algemeen, en door yoga in het bijzonder.
Yoga is een zienswijze die in India tot ontwikkeling is gekomen naast vijf andere zienswijzen die tot op vandaag hun stempel drukken op de levenswijze van de Indiase bevolking.

Wanneer men het woord 'zienswijze vergelijkt met het woord 'filosofie' uit onze Westerse wereld, den bestaat het ornotste verschil hierin, dat de zienswijze ven de Indiase zieners geen loutere theoretische uiteenzetting is over de cosmos, of alleen moer antwoord geeft op de vragen omtrent de zin van het leven. Een zienswijze omvat tevens een concreet plan, volgens hetwelk de levenshouding ven do zieners wordt geleid. Bij een Westers filosoof kan er zonder bezweer een zeer ruime afstand of een groot onderscheid bestaan tussen zijn filosofie en de wijze waarop hij looft.
De zes zienswijzen of darsane's die in India aldus bestaan en els dusdanig aan de universiteiten onderwezen worden zijn
Mimansa en Vedente - Senkhye en Y000 Niyoya en Veicesiko.

De yooa-darsana stamt uit het verre verleden, toen magie en godsdienst van elkaar nog niet goed te onderscheiden waren.
De bewoners van het oude India leefden (+5.000 'VC) toen volgens de voorschriften van de Veda's. Het leven werd in al zijn aspecten gedomineerd door de Brahmanen, een bevoorrechte kaste, ook priesters genoemd. Hun invloed en gezag zou slechts onderbroken worden bij de opkomst van het Boeddhisme en het Jaïnisme dat ongeveer 500 VC revolutionaire ideeen op godsdienstig gebied zou verkondigen. Gedurende de lange voorperiode waarin de Yoga groeide van een magisch-religicuse naar een profane betekenis, stonden eerst do goden en Brahman (het Al), en later de mens en het individuele leven centraal.
Er werden aanvankelijk offers geplengd en plechtigheden georganiseerd ter ere van do natuurverschijnselen die als goden aangezien werden. De mens waande zich afkomstig von deze goden. îven dacht dat de mens was samenoesteld uit deeltjes van deze godheden (de zon, de maan, en andere hemellichamen, of do bliksem, het vuur, de wind enz...). Het leven werd als een geschenk ven deze goden aangezien. De dood was een hereniging met deze goden.
Het verlangen om ook tijdens het aardse leven bewust deelachtig te zijn aan het leven en de macht der goden, werd het levensdoel van de mens. Hij spande zich in om door offers en gebeden de goden gunstig te stemmen, teneinde dit verlangen in vervulling te zien gaan.

Toen men echter later ondervond dat do smeekbeden en de offers niet hot gewenste resultaat opleverden, ontstond er reactie. De wijzen zochten verklaringen voor de gedreginoen ven do natuurelementen, en men kwam tot de vaststelling dot deze vermeende goden eveneens onderworpen weren een bepaalde wetten waardoor ze slechts een relatieve macht bezeten. De mens kwam ertoe deze macht to verklaren. Hij legde zo uit als een geschenk of als een uiting ven één almachtige die Brahman is en uit wie alles voortkwam of waarin alles opnieuw kon verdwijnen.

Men stelde dus vast, dat de mens niet afkomstig kon zijn ven de hemellichamen en de hem omringende natuurelementen. De aandacht werd verlegd naar een ellesomvattende en alomtegenwoordige bron die het loven en de materie op subtiele wijze te voorschijn roept, in stond houdt, of weer vernietigt en opslorpt. nen kwam aldus tot de conclusie dat de hoogste wijsheid er moest in bestaan het geheim ven deze bron te achterhalen.

Zie ook volgende artikels:

milieuverontreiniging
Bescherm uw ogen
deodorant vs kanker
anti-vries voor huid
zon, chloor en zout
Genieten van zwangerschap
Sporten met Wii
7 redenen voor yoga
gezond slapen vermijd slaapproblemen
Algemeen saunagebruik
Recente zoekopdrachten:
patanjali vuur | yoga zienswijze | yoga darsana | vedentie verklaring | wijsheid in een notendop %C2%A7 | wat betekent dharsana | padanjali yoga kinderen |
Fringe bikini dé trend voor de zomer 2013 - Medicijnen zonder voorschrift - OTC-medicijnen -